Bel voor een
scherpe offerte
0165 - 53 71 69


Garantiecertificaat

U verhuist binnen Nederland met een Erkende Verhuizer. Dan is automatisch het Garantiecertificaat van toepassing op uw verhuizing. Dit certificaat biedt u de uitermate belangrijke garanties dat: 

  1. Er voor uw inboedel een uitgebreide verhuisverzekering is afgesloten
  2. U een beroep kunt doen op de Verhuisgarantie
  3. Uw aanbetaling tot 25% van de overeengekomen verhuisprijs is gegarandeerd (met een maximum van Euro 1.000).

Niemand anders dan de Erkende Verhuizer biedt u deze garanties. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze garanties gebruik te kunnen maken. Uw Erkende Verhuizer vertelt u er graag alles over.

 

1. Uitgebreide verhuisverzekering

De Erkende Verhuizer heeft uw inboedel laten verzekeren tot een bedrag van Euro 100.000. Uw inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Het Garantiecertificaat geldt tevens als de verzekeringspolis. De verzekeringsvoorwaarden kunt u nalezen in de Algemene Voorwaarden 2006.

 

2. Verhuisgarantie

De verhuisgarantie houdt in dat uw verhuizing, alsnog met bekwame spoed door een door de Organisatie voor Erkende Verhuizers aan te wijzen Erkende Verhuizer zal worden uitgevoerd in het geval de gecontracteerde Erkende Verhuizer wegens faillissement of surseance van betaling niet meer in staat is de verhuizing uit te voeren. Gevolgschade is uitgesloten.

 

3. Aanbetalingsgarantie

De aanbetalingsgarantie biedt u de zekerheid dat uw aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de Organisatie voor Erkende Verhuizers is gegarandeerd, indien u de verhuizing alsnog door een andere Erkende Verhuizer laat uitvoeren. Deze garantie is alleen van toepassing als er net als bij de verhuisgarantie sprake is van een faillissement of surséance van betaling van de Erkende Verhuizer en met een maximum van Euro 1.000.

 
Copyright Van Gastel Verhuizingen B.V. Uw verhuizer in Roosendaal en omgeving!